Privacy verklaring Anja van Renselaar Coach & Kindertolk

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt Anja van Renselaar Coach & Kindertolk jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren over hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2021.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Anja van Renselaar
[email protected]

Stationsweg 56
9201 GP Drachten
06 264 288 74
KvK: 72765631

De website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop af kan stemmen.

Deze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari) Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden door Anja van Renselaar Coach & Kindertolk gebruikt:

 • Google Analytics, deze cookies verzamelen geanonimiseerd gegevens over hoe bezoekers de website gebruiken

Persoonsgegevens die ik verwerk

Wanneer je mijn website bezoekt, verwerk ik gegevens van jou. Zo registreer ik je activiteiten op mijn website. Ook kun je zelf actief gegevens met mij delen wanneer je een contactformulier op de website gebruikt. Ik verzamel geen bijzondere en/of gevoelige gegevens.
Tijdens de coaching zullen tevens persoonsgegevens verzameld worden.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Gezondheid
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Afkomst
 • Leefstijl
 • Seksuele leven of voorkeur
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een intakeformulier in te vullen, in correspondentie of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden

Anja van Renselaar Coach & Kindertolk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, zoals:

 • Het voeren van de coachinggesprekken
 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Marketing: het toesturen van de nieuwsbrief
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Om mijn website en dienstverlening te verbeteren
 • De gegevens die verzameld worden via het contactformulier worden gebruikt om antwoord te geven op de door jou gestelde vraag of contactverzoek en niet voor andere doeleinden
 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Anja van Renselaar Coach & Kindertolk verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerkt Anja van Renselaar Coach & Kindertolk persoonsgegevens, omdat Anja van Renselaar Coach & Kindertolk hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens zijn voor mijn eigen administratie voor het verwerken van aanvragen en contact. De persoonsgegevens worden gedeeld met de volgende partijen:

 • Gearwurk Administraties B.V. Van Knobelsdorffplein 14, 9203 DJ Drachten, KvK 74814885, gearwurk-administraties.nl
 • Trifact365, Arnhemseweg 10, 3817 CH Amersfoort, KvK 30262227, trifact365.nl
 • Codely, Kaliumweg 4a, 3812 PT Amersfoort, KvK 32134636, codely.nl

Bewaartermijn

Anja van Renselaar Coach & Kindertolk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer hiervoor de wettelijke bewaartermijnen. De gegevens over cliënten op papier worden na ca. zeven jaar na afsluiting van een coachtraject, vernietigd.
Persoonsgegevens als NAW gegevens en contactgegevens blijven in het klantenadressenbestand bestaan.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere bericht naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik. Vanwege het vertrouwelijke karakter van mijn dienstverlening (zowel kindertolk, coaching, supervisie, als opleiding), worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt, gesuperviseerde coach of student, over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en andere communicatie

Onderaan iedere mailing van een nieuwsbrief vindt je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie bovenstaande contactgegevens.

Rechten

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan hiervoor een verzoek indienen bij [email protected]aar.nl
 • Recht op rectificatie
  Zijn gegevens fout doorgegeven, veranderd of door mij fout verwerkt, dan pas ik deze na verzoek aan
 • Recht op overdracht
  Als je besluit over te stappen naar een andere partij dan heb je het recht om de gegevens van mij te ontvangen en deze over te dragen naar een andere partij
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
  Als je niet langer wilt dat ik jou gegevens gebruik dan mag je dit aangeven en zal ik deze gegevens vernietigen

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Anja van Renselaar Coach & Kindertolk neemt de bescherming van je gegevens serieus door de website www.anjavanrenselaar.nl te beveiligen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is mogelijk dat het privacy- en cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Ik raad je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Als deze wijzigingen heel ingrijpend zijn, zal ik zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

 

Drachten, 12 april 2021